Φ/Β έργο 7.494,72 kWp, στην περιοχή “Ηλιόφωτο” Κιλκίς.