Η Survey Digital επιλέχθηκε από την Solarcentury (Ηνωμένο Βασίλειο) ως κύριος εργολάβος για την κατασκευή (ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό μέρος) και την θέση σε λειτουργία, δύο υβριδικών φωτοβολταϊκών έργων στην Αφρική, συνολικής ισχύος 2,3MW.