Η Survey Digital ολοκλήρωσε με επιτυχία δύο υβριδικά φωτοβολταϊκά έργα στην Αφρική των 2,3MW, ως κύριος ανάδοχος για την ηλεκτρική και μηχανική εγκατάσταση της Solarcentury UK. Τα έργα αποτελούνται από 6596x πάνελ Canadian Solar CS3U, μετατροπέα 85T SMA Sunny Tripower 25TL, 5x Caterpillar Diesel Gensets ,μπαταρίες Tesla & συστήματα ελέγχου που εξυπηρετούν τα δίκτυα των τοπικών κοινοτήτων.