• Φ/Β σταθμός 498.60 kWp, στη θέση Δένδρα, Δήμος Τυρνάβου Λάρισας.

Solutopia 1 Energy Μονοπρόσωπη. Ι.Κ.Ε. – Δένδρα Τύρναβος 500kW

Η Survey Digital υπέγραψε συμβάση με την Solutopia 1 Energy Μον. ΙΚΕ, για την σχεδίαση, προμήθεια και κατασκευή (EPC) 1 Φ/Β σταθμού 500kW στον Τύρναβο Λάρισας. Το έργο θα ξεκινήσει κατασκευή τον Μάρτιο του 2021 και πρόκειται να παραδοθεί σε λειτουργία αρχές Μαϊου 2021. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί είναι Panels Upsolar ,UP-450MH 450W Inverters Goodwe 100.

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top