Η Survey Digital Photovoltaics έλαβε την πιστοποίηση «Great Place To Work» και αναγνωρίστηκε ως ένας εργοδότης επιλογής. Η εν λόγω πιστοποίηση λαμβάνει χώρα με μέθοδο που βασίζεται σε ενδελεχή έρευνα, με ένα πολύ αξιόπιστο μοντέλο και μεθοδολογία, στηριζόμενη σε συγκριτική αξιολόγηση και δεδομένα από τις καλύτερες εταιρείες. Επομένως, για όλους εμάς που αποτελούμε την συγκεκριμένη ομάδα εργασίας, η εν λόγω πιστοποίηση μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και τιμή, γνωρίζοντας πλέον και επίσημα πως η καθημερινή μας συνεργασία και διαβίωση στην εταιρεία, χαρακτηρίστηκε ως «εξαιρετική». Νοιώθουμε ακόμη περισσότερη υπερηφάνεια και απόλαυση στο να απαρτίζουμε την Survey Digital Photovoltaics, είμαστε ένα Great Place To Work!

#Greatplace2work #SurveyDigital #photovoltaics #Teamwork