Φ/Β σταθμός 498.60 kWp, στη θέση Δένδρα, Δήμος Τυρνάβου Λάρισας.