Η Survey Digital Photovoltaics ανανεώνει το συμβόλαιο συνεργασίας της ως εξουσιοδοτημένος και επίσημος τεχνικός αντιπρόσωπος της Sungrow, για την ελληνική επικράτεια. Η εταιρεία θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες hotline, θέσης σε λειτουργία (commissioning) και τεχνικής υποστήριξης υπό εγγύηση στο πεδίο για τους string και κεντρικούς αντιστροφείς Sungrow, τιμώντας τη συνεργασία της με την κορυφαία εταιρεία αντιστροφέων από το 2013.