Επιχορήγηση της HERMES Team

Η ομάδα της Survey Digital Photovoltaics στηρίζει περήφανα την καινοτόμα πρωτοβουλία της μεγαλύτερης ερευνητικής ομάδας ρομποτικής για ιατρικές εφαρμογές στην Ελλάδα, την HERMES Team του πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η HERMES Team έχει επενδύσει στη δημιουργία ενός πλήρως λειτουργικού ρομποτικού εξωσκελετικού συστήματος με σκοπό τη δημιουργία μιας καλύτερης καθημερινότητας για ανθρώπους με κακώσεις του νωτιαίου μυελού. Η παρουσία