Φ/Β έργο 51.076,85 kWp, στην περιοχή “Ηλιόφωτο” Κιλκίς.