Φ/Β έργο 47.000,80 kWp, στην περιοχή “Ηλιόφωτο” Κιλκίς.